Standarts of Radiation Safety

Standarts of Radiation Safety
radiacinės saugos normos statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Higienos normos, kurios nustato žmonių radiacinės saugos reikalavimus, veikiant visoms gamtinės ir dirbtinės jonizuojančiosios spinduliuotės rūšims, ir jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių saugumo reikalavimus. Atskirai nustatytos radiacinės saugos normos darbuotojams (žmonėms, nuolat arba laikinai dirbantiems su radioaktyviosiomis medžiagomis – radiologams, rentgenologams, AE darbuotojams ir kt.) ir gyventojams. Darbuotojų (profesinė) apšvita neturi viršyti 50 mSv metinės efektinės dozės su sąlyga, kad per 5 iš eilės metus vidutinė dozė nebus didesnė negu 20 mSv per metus; asmenų nuo 16 iki 18 metų amžiaus profesinė apšvita turi būti ne didesnė negu 6 mSv metinės efektinės dozės; likviduojant avariją, gauta apšvitos dozė neturi viršyti 100 mSv, o gelbėjant žmonių gyvybę – 500 mSv. Gyventojų apšvita neturi viršyti 5 mSv metinės efektinės dozės su sąlyga, kad per 5 iš eilės metus vidutinė dozė nebus didesnė kaip 1 mSv per metus. Branduolinių smūgių atvejais nustatyti 3 radiacinės rizikos lygiai: nereikšminga rizika – 50 cGy (rd), vidutinė rizika – 70 cGy (rd), kritinė rizika – 150 cGy (rd). atitikmenys: angl. Standarts of Radiation Safety rus. нормы радиационной безопасности

Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2002.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • radiacinės saugos normos — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Higienos normos, kurios nustato žmonių radiacinės saugos reikalavimus, veikiant visoms gamtinės ir dirbtinės jonizuojančiosios spinduliuotės rūšims, ir jonizuojančiosios spinduliuotės… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • нормы радиационной безопасности — radiacinės saugos normos statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Higienos normos, kurios nustato žmonių radiacinės saugos reikalavimus, veikiant visoms gamtinės ir dirbtinės jonizuojančiosios spinduliuotės rūšims, ir… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”